20090510

Simbols

Trigonometria, àlgebra, càlcul, límits, unitats, alfabet...
Una recopilació de matemàtiques a tcaep.