20090924

Calentament

Quan comencin les inundacions als deltes, ¿també sirà  per culpa del calentament? o por ser per els embassaments, extraccions d'aigua o acanalament de rius que eviten l'aport de sediments, compacten el subsol i provoquen mes erosió.