20090322

Ous de pasqua 3

Això sols funciona sota GNU/Linux Debian i derivats.

  • Obre un terminal i escriu
apt-get moo
aptitude moo

  • Prem Alt+F2 i escriu
gegls from outer space

i disfruta