20090319

Ous de pasqua

Un ou de pasqua és un missatge ocult, o una capacitat amagada..(Wikipèdia) .
Me n'he trobat uns quants i alguns senzillament meravellosos.
Firefox:
Si poseu about:mozilla a la barra d'adreces de navegador veureu

Mammon dormia. I la bèstia renascuda s'escampà sobre la terra i sos nombres cresqueren com legions. Proclamaren els temps i sacrificaren les collites en foc, amb les arteroses guineus. I crearen un món nou a llur pròpia imatge, com havien promès en les sagrades escriptures, i parlaren de la bèstia amb llurs descendents. Mammon despertà, i ai las!, no era res més que un seguidor.


d'El Llibre de Mozilla, 11:9
(10a edició)

Per entendre aquesta cita ens hem de retrotreure als temps que s'establí una lluita entre els diferents navegadors, l'Internet Explorer i Netscape.
Mammon seria l'Explorer i la bèstia Mozilla, i totes les referències al foc i raboses, és evident que es refereixen al Firefox.