20090825

Felicitats Linux

Tot comença amb un molt petit esdeveniment, una cosa sense importància.
Ja ho diu la teoria del caos, "un bàtec d'ala de papallona pot produir un huracà".
Tot comença a un punt, i avui fa 18 anys que Linus Torvalds va enviar un missatge a un "grup de noticies", un missatge sense importància, d'anar per casa, però també va començar el nucli del S.O. mes ben parit.

From:torvalds@klaava.Helsinki.FI (Linus Benedict Torvalds)
Newsgroup: comp.os.minix
Subject: What would you like to see most in minix?
Summary: small poll for my new operating system
Message-ID: 1991Aug25, 20578.9541@klaava.Helsinki.FI
Date: 25 Aug 91 20:57:08 GMT
Organization: University of Helsinki.

Hello everybody out there using minix-

I'm doing a (free) operating system (just a hobby, won't
be big and professional like gnu) for 386(486) AT clones.
This has been brewing since april, and is starting to get ready.
I'd like any feedback on things people like/dislike in minix; as my OS resembles it somewhat (same physical layout of the file-sytem due to practical reasons) among other things.
I've currently ported bash (1.08) an gcc (1.40), and things seem to work.
This implies that i'll get something practical within a few months, and I'd like to know what features most people want. Any suggestions are welcome, but I won't promise I'll implement them :-)

Linux Torvalds torvalds@kruuna.helsinki.fi
Hola a tots els que feu servir minix-


Estic fent un (free) sistema operatiu (només un hobby, no serà gran i professional com GNU) per 386 (486) AT clons.
Això s'ha estat preparant des de l'abril, i està començant a estar llest. M'agradaria algun comentari sobre coses que a la gent li agrada / desagrada a Minix; com el meu S.O. se li sembla una mica (la mateixa disposició física del file-Sytem per raons pràctiques) entre altres coses.
Actualment he portat bash ( 1.08) un gcc (1,40), i les coses semblen funcionar.
Això implica que aconseguiré alguna cosa pràctica d'aquí a uns mesos, i m'agradaria saber quines característiques que la majoria de la gent vol. Qualsevol suggeriments són benvinguts, però no prometo posar-los en pràctica :-)

Linux Torvalds torvalds@kruuna.helsinki.fi