20091028

Android

Mireu com baixen les accions de TomTom, principal subministrador de dades per a GPS des de que Google ha decidit llançar un navegador per a mòbils basats en Android. Encara que pot funcionar amb d'altres telèfons que tinguin GPS.
Vist a Google.dirson