20091122

Canvi climàtic

L'11 de gener vaig dir que no m'acabava de creure lo del canvi climàtic antropogènic. Ara han hackejat el centre CRU (Climate Research Unit) i han penjat tots els e-mails a la Web on es demostra que s'han manipulat i amagat dades.
Tot es una gran estafa, fins i tot els polítics hi poden estar implicats.

Washingtonpost

"It is clear that some of the 'world's leading climate scientists,' as they are always described, are more dedicated to promoting the alarmist political agenda than in scientific research," said Ebell, whose group is funded in part by energy companies. "Some of the e-mails that I have read are blatant displays of personal pettiness, unethical conniving, and twisting the science to support their political position."


"És clar que alguns dels experts mundials en canvi climàtic, com ells es descriuen sempre, estàn més dedicats a promoure una política alarmista que a la investigació científica ", va dir Ebell, el grup és finançat en part per les empreses d'energia."Alguns dels e-mails que he llegit són la mostra evident de mesquineses personals, connivència ètica, i torçar la ciència per recolzar la seva posició política".

Fonts:
Anton Uriarte
Desde el exilio

1 comentari:

Anònim ha dit...

No et creguis al peu de la lletra tot el que diguin els interessats en desmontar el Canvi Climàtic..., sense escoltar l'altra part. Curiòsament aquests "desmontadors" sempre estan emparentats amb empreses "energètiques" pertanyents al petroli, gas o Nuclear.